สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

รูปวงกลมสีชมพูและสีฟ้าล้อมอักษร ขพ. ภายใต้สัญลักษณ์จั่วหลังคา ใต้วงกลมเป็นป้ายริบบิ้นชื่อเต็มโรงเรียนเขาทองพิทยาคม 

ความหมายของ สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง ความสดใสของวัยเรียน

ความหมายของ สีฟ้า หมายถึง ความสุขุม รอบคอบในการเรียนรู้

อักษร ขพ. หมายถึง    อักษรย่อของโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

สัญลักษณ์จั่วหลังคา  หมายถึง ความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วม และการได้รับการอุปถัมภ์ กำกับดูแล จากชุมชน คือ บ้าน วัด มาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน