ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อนักเรียน : นายศิวกร ต่วนตาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,11:27   อ่าน 809 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ชื่อนักเรียน : นายภานุพงศ์ ต่วนชะเอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,00:10   อ่าน 918 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โล่รางวัล ลูกกตัญญููกตเวที คนดีนครสวรรค์ (ระดับจังหวัด)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภัสสร โพธิ์บุญมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,00:09   อ่าน 732 ครั้ง